University of Warsaw

eMBA@UW

Management Accounting

No active content

Innovation and Quantitative Methods

Go to course homepage

PhD Program at Wydzial Zarzadzanie

Behavioural Finance

No active content

Magisterskie Studia Finansów, Rachunkowości i Ubezpieczeń -- Specjalność: Finanse przedsiębiorstw i rachunkowość - grupa I i II

Wycena przedsiębiorstw

No active content